Acasă Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

de ASUM

Site-ul www.asum.md este proprietatea A.O. Asociația pentru Siguranță Urbană și Mediere” (A.S.U.M.) cu sediul în mun. Edineț, str. Uzinei nr 2, rl Edineț, înregistrată la Agenția Servicii Publice în baza Deciziei din data de 22.07.2020, cod fiscal 1020620005369. Pe parcursul acestor termeni și condiții ne vom referi la site prin sintagma “asum.md”.

Accesul si utilizarea site-ului se face sub incidenta acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos precum si cu respectarea legislației în vigoare. Utilizarea site-ului ca și vizitator, înregistrarea ca și utilizator și accesul la serviciile oferite de acesta presupune implicit ca ați citit, înțeles și acceptat integral termenii și condițiile de utilizare a site-ului, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

Prin termenul ”utilizator” al site-ului se înțelege orice ”vizitator” care se înregistrează ca și ”utilizator” prin completarea unui formular de înregistrare și deschiderea unui cont de utilizator.

Site-ul asum.md este proprietatea A.S.U.M. și se supune legilor din Republica Moldova.

1.       Descrierea serviciului

Asum.md a realizat și asigură servicii și informare în masă în mod gratuit tuturor celor care doresc să se aboneze sau doar să acceseze portalul de la adresa www.asum.md.  Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul siteului sunt supuse acelorași condiții, în afara de cazul în care acestea nu au condiții de folosire distinct formulate.

Orice material trimis prin intermediul sitului de vizitator/utilizator (în orice format) va fi supus analizei și documentării prealabile.

Asum își rezerva dreptul de a restricționa utilizarea oricărui serviciu al site-ului în interes comercial.

Prin utilizarea asum.md sunteți de acord să nu folosiți nici un sistem automat, care accesează site-ul într-o manieră care trimite mai multe mesaje de cereri sitului asum.md într-o perioadă de timp, rezonabilă pentru ca o persoana să poată să utilizeze această convenție.

Asum.md poate derula în orice moment campanii publicitare și/sau promoții în orice secțiune din site. Campaniile și promoțiile derulate de asum.md nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor portalului. Spatiile și dimensiunea campaniilor publicitare și promoțiilor nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului și poate fi schimbat oricând fără a necesita anunțarea prealabilă.

Asum.md nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promoțiile organizate în site, altele decât cele organizate strict de Asum.md.

2.       Acces

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă. Pentru a obține acces la site și la serviciile și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestuia trebuie sa obțineți acces la World Wide Web, direct sau cu ajutorul altor dispozitive prin care se pot accesa servicii Internet, plătind orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să aveți la dispoziție tot echipamentul necesar pentru a realiza aceasta conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt echipament de acces. Asum.md nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta. Prin termenul ”vizitator” al site-ului se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa site-ul.

3.       Drepturi de autor, marca și proprietate intelectuală

Conținutul portalului este proprietatea A.S.U.M. din Republica Moldova și a partenerilor care vor fi citați ca sursa de conținut și nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al asum.md. În cazul în care doriți să preluați orice tip de conținut de pe asum.md, ne puteți contacta prin formularul de contact.

Asum.md își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul site-ului, în orice moment.

Asum.md își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment fără un anunț prealabil.

Utilizatorii nu vor modifica nici o parte din acest site în afara de ceea ce este necesar pentru utilizarea corespunzătoare a site-ului cu scopul în care a fost creat. Astfel, în zonele din site care permit adăugarea conținutului de către utilizatori, aceștia vor introduce/încărca pe site conținut care respectă strict formatul și dimensiunile indicate pe site, în respectiva rubrica.

Pentru materialele postate pe site, vizitatorii/utilizatorii garantează că se afla după caz în una dintre următoarele situații:

 • este autorul respectivelor materiale;
 • este titularul drepturilor de autor asupra respectivelor materiale;
 • are consimțământul titularului dreptului de autor pentru a posta respectivele materiale pe site.

Postând materiale de orice natură pe site, utilizatorii acordă o licență neexclusivă, cu titlul gratuit, irevocabilă și nelimitată în timp și teritorială prin care se transmit către A.O. Asociația pentru Siguranță Urbană și Mediere toate drepturile asupra materialului postat, inclusiv utilizarea, reproducerea, transformarea, distribuirea, radiodifuzarea, retransmiterea prin cablu, promovarea sau redistribuirea unor părți din material în orice format media și prin orice canale media, precum și realizarea de opere derivate.

Este interzis să încărcați pe site materiale cu conținut ilegal (pornografie cu minori, instigare la violență, rasism și discriminare, etc) obscene, defăimătoare, amenințătoare, pornografice, de hărțuire sau materiale care să violeze vreo lege. De asemenea, este interzis să postați elemente care ar putea dăuna site-ului asum.md.

În cazul în care identificați materiale care lezează drepturile de autor sau pe care le considerați indecente, ilegale sau imorale, vă rugam să ne contactați.

4.       Reguli de utilizare

Sunt interzise:

 • copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site fără acordul scris al A.S.U.M.;
 • faptul  de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
 • faptul de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Asum.md care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea Asum.md precum și încercarea de a acționa în acest scop;
 • faptul de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua asum.md prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
 • folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop cu excepția situațiilor pentru care în mod expres au fost publicate.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Asum.md va coopera cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări pentru a investiga faptele care implica asemenea încălcări.

5.       Disponibilitatea serviciului

Asum.md își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. Asum.md nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică sau juridică sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului pentru motive care nu-I pot fi imputate. Asum.md poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere in acest site și nu au caracter retroactiv.

6.       Absolvirea de răspundere

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

 • utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;

Asum.md se va absolvi in mod expres de răspunderea de orice fel, exprimată direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

A.S.U.M. nu oferă nicio garanție că:

 • informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi întotdeauna corecte sau de încredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;
 • orice eroare de program va fi corectata.

Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutul site-ului. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.

7.       Limitarea răspunderii

Asum.md nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoința, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar daca A.S.U.M. a fost informată anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, date, informații sau servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite, tranzacții începute prin/de pe site;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră ca orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa noastră.

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Asum.md își rezervă dreptul de șterge de pe site acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului sau pe care le considera dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

Acest site este oferit în această formă fără alte garanții. Asum.md nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale acestui site sau ale conținutului său.

8.       Confidențialitate și date cu caracter personal

ASUM este în curs de înscriere în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal.

ASUM se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale colectate care decurg sau în legătură cu actualii termeni și condiții, conform Legii nr. 133/2011 pentru protecția persoanelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

A.S.U.M. se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului in care acest lucru este necesar pentru a respecta legea si/sau procedurile judiciare.

A.S.U.M. nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

A.S.U.M. nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Dacă utilizatorii site-ului trimit materiale din propria inițiativă, A.S.U.M. își rezervă dreptul de a considera aceste materiale după caz, neconfidențiale și lipsite de protecția dreptului de autor dacă nu există o solicitare prealabilă în acest sens. Astfel de materiale devin proprietatea A.S.U.M., și sunt libere de orice pretenții emise de o persoană sau un grup de persoane, putând fi utilizate în orice scop de către A.S.U.M., fără obligația de a acorda compensanții pentru utilizarea lor.

Site-ul folosește ”cookies” pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conțin niciun fel de date personale ale utilizatorului și nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terțe părți. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate.

Pe site pot fi prezente reclame și/sau legături către pagini ale unor terțe părți, inclusiv parteneri, furnizori de publicitate sau sponsori. Informațiile furnizate unor pagini externe nu se află sub controlul A.S.U.M. și orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.

Conform Legii nr. 133/2011, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Asociația pentru Siguranță Urbană și Mediere, cu sediul în mun. Edineț, str. Uzinei nr. 2, Edineț, și ne puteți semnala acest lucru la adresa gdpr[at]asum.md.

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Asum.md se angajează să nu trimită spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al utilizatorului).

A.S.U.M. își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

Politici de publicitate Google Cookie si politici de confidențialitate

Asum.md folosește Google Analytics, un serviciu de analiza web furnizat de Google. Google Analytics folosește “cookies”, care sunt fișiere text plasate în computer, pentru a ajuta site-ul sa analizeze modul in care utilizatorii îl folosesc. Informațiile generate de cookie-ul cu privire la utilizarea de către dvs. a site-ului (inclusiv adresa dvs. IP), vor fi transmise și stocate de Google pe serverele lor. Google va folosi aceste informații in scopul de a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului asum.md, întocmirea rapoartelor de cercetare ale site-ului pentru operatorii de site si furnizarea de alte servicii legate activitate și de utilizarea internetului pe www.asum.md. Google poate transfera aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este solicitat prin lege, sau în cazul în care terțe părți afectează procesul de informații cu privire la numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. de IP cu orice alte date deținute de către Google. Aveți dreptul să refuzați utilizarea de cookie-uri prin selectarea setărilor corespunzătoare în browser-ul dvs., cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că, dacă realizați aceste setări este posibil să nu puteți avea acces la  funcționalitatea deplină a site-ului asum.md. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale de către Google în modul și în scopurile menționate mai sus.

Acest website folosește cookieurile pentru o experiență mai bună. Găsiți mai multe informații pe situl nostru în secțiunea dedicată. Pentru navigare, vă rugăm să vă exprimați acceptul. Accept Află mai multe.