Acasă Drepturi și libertăți fundamentaleDreptul la informație Principalele noutăți din noua lege privind accesul la informațiile de interes public

Principalele noutăți din noua lege privind accesul la informațiile de interes public

de ASUM
496 vizualizări

Începând de mâine, 8 ianuarie 2024 intră în vigoare Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile publice care aduce o serie de noutăți față de Legea nr. 982/2000 ce va fi abrogată tot de mâine.

Astfel, lista furnizorilor de informații devine una mai complexă. Dintre aceștia fac parte: autoritățile publice, instituțiile publice, întreprinderile de stat și întreprinderile municipale, persoanele juridice de drept privat controlate de furnizorii de informații menționați anterior, în conformitate cu art. 203 alin. (3)-(7) din Codul civil nr. 1107/2002, persoanele juridice de drept privat care prestează servicii publice, servicii publice de gospodărie comunală sau servicii de decontare, întreprinderile energetice care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, al energiei electrice sau al energiei termice, asociațiile profesionale și organele de autoadministrare, constituite prin lege, ale profesiilor din sectorul justiției, partidele politice. Toți furnizorii de informații sunt asimilați autorităților publice.

Este interzisă limitarea accesului la informațiile de interes public care constituie date cu caracter personal referitoare la activitatea profesională a agenților publici, în sensul Legii integrității nr. 82/2017, inclusiv, numele și prenumele, funcția, studiile, experiența profesională, remunerația, conflictele de interese, sancțiunile disciplinare nestinse.

De asemenea, interesul public prevalează în special în cazul informațiilor a căror divulgare va contribui la:

  • dezvăluirea încălcărilor grave sau în masă ale drepturilor și libertăților omului, precum și ale dreptului internațional umanitar;
  • dezvăluirea actelor de corupție sau actelor conexe acestora;
  • dezvăluirea potențialelor conflicte de interese;
  • dezvăluirea achizițiilor publice ilegale sau a cheltuielilor ilegale din bugetele publice;
  • prevenirea și dezvăluirea amenințărilor grave la viața sau sănătatea persoanelor;
  • prevenirea și dezvăluirea prejudicierii mediului înconjurător;
  • înțelegerea unor probleme pentru care sunt elaborate politici publice sau desfășurate consultări publice;
  • asigurarea tratamentului egal în fața legii;

Pe paginile web oficiale ale autorităților publice, în funcție de specificul activității acestora, se publică din oficiu mai multe categorii de informații.

Solicitantul și beneficiarul unei informații de interes public poate fi orice persoană fizică sau juridică.

Cererea solicitantului poate fi transmisă în formă electronică, depusă în scris sau expediată prin poștă, adresată verbal (direct sau prin telefon). Pentru cererea transmisă în formă electronică nu este necesară întrunirea cerințelor legale stabilite pentru documentele electronice (deținerea stickului) și nici semnarea olografă.

Informațiile de interes public se comunică solicitantului din momentul în care sunt disponibile dar nu mai târziu de 10 zile de la data înregistrării cererii. Termenul poate fi prelungit cu cel mult 7 zile în cazul în care cererea este complexă sau se solicită un volum mare de informații și are efect doar dacă solicitantul este informat despre indicarea motivelor prelungirii în interiorul termenului de 10 zile.

Cauzele de contencios administrativ se vor examina și soluționa în termen de cel mult 3 luni de la data acceptării acțiunii. Termenul de judecare a cauzei va putea fi prelungit cu cel mult 3 luni.

Dacă instanța de judecată constată o încălcare a prevederilor prezentei legi, aceasta aplică furnizorului de informații o amendă, indiferent dacă reclamantul a solicitat sau nu aplicarea acesteia. Hotărârea judecătorească poate fi atacată cu apel, care se examinează în aceleași condiții. Deciziile instanței de apel nu se supun recursului, fiind definitive și irevocabile de la pronunțare.

Pentru nepublicarea unor anumite categorii de informații de interes public pe pagina web prevăzute în lege ca fiind obligatorii se aplică amendă de la 5 la 60 de unități convenționale (250-3.000 lei);

Pentru comunicarea incompletă a informațiilor de interes public, solicitarea unor plăți ilegale pentru comunicarea informațiilor de interes public, respingerea sau readresarea neîntemeiată a cererii se aplică amendă de la 10 la 100 de unități convenționale (500-5.000 lei);

Pentru refuzul neîntemeiat de a comunica informațiile de interes public se aplică amendă de la 20 la 200 de unități convenționale (1.000-10.000 lei).

Anual, până la sfârșitul lunii martie, Cancelaria de Stat elaborează și publică pe pagina sa web oficială raportul privind examinarea și soluționarea cererilor de comunicare a informațiilor de interes public de către autoritățile publice.

Raportul cuprinde analiza datelor statistice generalizate din registrele cererilor de comunicare a informațiilor de interes public ale următoarelor autorități și instituții publice. Autoritățile publice, inclusiv cele locale includ în rapoartele lor anuale de activitate datele statistice din registrele cererilor de comunicare a informațiilor de interes public.

Alte articole

Acest website folosește cookieurile pentru o experiență mai bună. Găsiți mai multe informații pe situl nostru în secțiunea dedicată. Pentru navigare, vă rugăm să vă exprimați acceptul. Accept Află mai multe.