Acasă Autorități publice ÎM Apă Canal Edineț se confruntă cu dificultăți în obținerea autorizației de mediu

ÎM Apă Canal Edineț se confruntă cu dificultăți în obținerea autorizației de mediu

de ASUM
573 vizualizări

La data de 06.10.2023 la Agenția de Mediu a fost depusă o cerere de către Î.M. „APĂ-CANAL Edineţ” privind eliberarea AMFSA (autorizația de mediu pentru utilizarea specială a apei) în scop tehnic/industrial și deversarea apelor uzate, care la moment este în proces de examinare cu suspendarea ulterioară din motivul depistării unor neconformități.

Astfel, la data de 09.10.2023 Agenția de Mediu a emis o notificare agentului economic ÎM Apă Canal Edineț care a fost informat despre suspendarea termenului privind eliberarea actului permisiv solicitat pentru o perioadă de 30 de zile, din următoarele motive:

1. Solicitantul nu a îndeplinit cerințe prevăzute de Lege: – art. 25, art. 41, și art. 42 al Legii apelor nr.272 din 23.12.2011, art. 8 alin. (3) al Legii nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile.

2. Solicitantul nu a prezentat actele:

– Cererea solicitantului nu cuprinde informația clară pentru care surse de apă subterană de suprafață se solicită eliberarea AMFSA;

– Raportul de încercări a analizelor fizico-chimice atașat emis de către Laboratorul pentru Calitatea apei din cadrul Laboratorului de referință de mediu mun. Chișinău cu nr. 102 din 31.05.2023, reprezintă probe de apă de suprafață în amonte și în naval de stația SEB, inclusiv și ape uzate la intrare și ieșire din stație SEB și nici de cum probe reprezentative privind captarea din sursele de apă de suprafață și subterane;

– calculele privind cantitatea de apă care urmează a fi folosită şi volumul de ape uzate;

– planul de acțiuni/investiții privind protecția resurselor de apă în perioada de folosință a apei;

– planul şi/sau schema terenului, cu indicarea, după caz, a construcțiilor hidrotehnice, a mijloacelor de măsurare a cantității de apă care urmează a fi folosită şi deversată, precum şi a altor construcții destinate folosinței apelor;

– rezultatele analizelor privind proprietățile fizico-chimice şi/sau bacteriologice ale apei corpului de apă pentru sursele de suprafață și subterane.

– dovada afișării anunțului prevăzut la alin. (4) cu privire la solicitarea eliberării autorizației de mediu pentru folosința specială a apei.

Solicitantul autorizației de mediu pentru folosința specială a apei este obligat să afișeze la primăria din localitate un anunț cu privire la solicitarea eliberării autorizației de mediu pentru folosința specială a apei. Orice persoană fizică sau persoană juridică care are obiecții la cererea de eliberare a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei poate notifica în scris instituția competentă în termen de 15 de zile de la data recepționării cererii de către instituție.

– Este necesar să fie descris procesul tehnologic al Stației de epurare, inclusiv receptorul apelor uzate epurate prevăzut de Hotărârea Guvernului nr.950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane şi rurale;

– În cazul în care folosința apei implică deversarea apei uzate sau un alt proces de poluare a apei, la cererea de eliberare a autorizației de mediu pentru folosința specială a apei se anexează acordul de mediu la documentația privind evaluarea impactului asupra mediului sau, după caz, avizul expertizei ecologice de stat la documentația de proiect pentru procesul de deversare.

– Totodată, pentru respectarea prevederilor H.G. nr. 950 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale, este necesară efectuarea încercărilor de laborator a apelor uzate într-un laborator acreditat în domeniul apelor uzate pentru monitorizarea calității apei la ieșirea din stația de epurare.

ÎM Apă Canal Edineț ar fi urmat să înlăture toate neconformitățile specificate în termenul alocat suspendării dosarului, după care Agenția de Mediu se va expune asupra eliberării Autorizației sus-menționate în conformitate cu legislația de mediu în vigoare.

Alte articole

Acest website folosește cookieurile pentru o experiență mai bună. Găsiți mai multe informații pe situl nostru în secțiunea dedicată. Pentru navigare, vă rugăm să vă exprimați acceptul. Accept Află mai multe.