Acasă Autorități publice Lucrările stației de beton din municipiul Edineț sfidează autoritățile care veghează în neputință

Lucrările stației de beton din municipiul Edineț sfidează autoritățile care veghează în neputință

de ASUM
1101 vizualizări

Povestea construcției ilegale a stației de beton o cunoaște cam tot Edinețul (mai puțin presa), doar că șefii instituțiilor responsabile nu prea se încumetă să acționeze conform competențelor legale, optând mai degrabă să facă ping-pong de responsabilități de la unul la celălalt, sperând că timpul va da uitării, iar rănile oamenilor afectați se vor vindeca de la sine.

La data de 10 mai curent un grup de locuitori ai municipiului Edineț (mai exact 55 de oameni la număr) au depus o plângere la câteva instituții locale – Primăria municipiului Edineț și Inspectoratul de mediu Edineț în care sesizau despre construcția ilegală a stației de beton de pe strada V. Roșca nr. 215 din oraș, chiar între casele de locuit ale oamenilor și chiar pe malul iazului și care urmează să le pună în pericol viața și sănătatea, și solicitau totodată, pe lângă soluționarea problemei, o audiență pentru familiarizarea acestora cu normele care trebuie îndeplinite de marele constructor în cauză.

Câteva zile după înregistrarea plângerii o parte dintre aceștia ne-au sesizat și nouă problema, solicitând ajutor.

La 30 mai curent am sesizat ministerul mediului solicitând să ne prezinte mai multe documente de mediu pe cazul dat și să ne arate măsurile întreprinse pentru soluționarea problemei în cauză. În același timp am sesizat și Agenția de Supraveghere Tehnică.

Trebuie menționat de la bun început că pentru orice construcție neautorizată din municipiul Edineț, calitatea de agent constatator o deține primăria municipiului Edineț, iar pentru încălcarea prevederilor din documentele normative referitoare la exigențele esențiale (unde deducem că și lipsa avizelor, a certificatului de urbanism și a autorizației de construire sunt esențiale) este responsabilă și Agenția de Supraveghere Tehnică.

La data de 12 iunie pe seară, adică peste o lună și câteva zile de la depunerea plângerii de către locuitorii din zonă, primarul municipiului, la solicitarea unei persoane (nu din proprie inițiativă) efectuează o vizită ad-hoc în scop lucrativ în zona cu pricina, unde a abordat mai multe probleme, printre care și cea a stației de beton ilegale. Primarul afirma că până la data respectivă (de 12 iunie), tot ce făcuse primăria în calitate de agent constatator a fost să trimită o sesizare către Agenția de Supraveghere Tehnică, să emită un avertisment constructorului și să-i ceară permisiune de acces în vederea efectuării controlului, iar Inspectoratul de mediu de la Edineț încă nu reușise să-l sesizeze.

De asemenea a mai comunicat locuitorilor din zonă că ar fi încercat să efectueze și un control la Blex Plus SRL, însă nu a fost lăsat de constructor. Ca să vezi și să nu crezi.

În timp ce primarul Constantin Cojocari sesiza Agenția de Supraveghere Tehnică despre construcția fără acte, Agenția de Supraveghere Tehnică trimitea o altă sesizare pe aceiași construcție către primăria Edineț. Asta, cu toate că ambele instituții cunosc sau ar trebui să cunoască faptul că Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător prevede și controlul comun la care participă simultan controlori din partea a două sau mai multe organe de control. Dar au preferat să se joace de-a Ala-bala, portocala, și să arunce praf în ochii oamenilor.

Primarul Constantin Cojocari le-a mai comunicat locuitorilor că acordul de mediu se prezintă după eliberarea certificatului de urbanism și a autorizației de construire. Oare așa să fie?

Întâlnire ad-hoc cu primarul mun. Edinețului din 12.06.2023 cca 19:00. Sursa video Facebook.

Extras transcriere video – ”I-am făcut o scrisoare de preîntâmpinare că dacă face lucrări, altă scrisoare, să ne permită la loc, el mi-a spus că e teren privat și el nu ne permite pe terenul dat. Trei, am făcut un demers la Inspecția în construcții, deci, pentru că Inspecția în construcții, și următorul pas pe care vrem să-l facem, la ecologie încă nu am făcut, dar ecologia o face când are certificat de urbanism și autorizație, și dacă el nu are, eu nu pot sări peste asta…el nu are documentele care trebuie”.

Am deschis Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție unde la art. 6 alin. 2 lit. e) și art. 12 alin. 1 lit. i) scrie clar că, atât la eliberarea certificatului de urbanism cât și a autorizației de construire se prezintă și acordul de mediu obținut în conformitate cu Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, iar lipsa oricărui aviz duce la nulitatea autorizației.

Art. 6 alin. 2 lit. e) La certificatul de urbanism pentru proiectare, emitentul (adică primăria) va anexa:

Alin. 2 e) avizul expertizei ecologice de stat, în cazurile stabilite de lege, cu excepția cazului în care solicitantul a obținut acordul de mediu conform Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului

Art. 12 Condițiile de eliberare a autorizației de construire. La cerere se anexează următoarele documente:

alin. 1 lit. i) acordul de mediu, dacă este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului şi dacă, din caracteristicile imobilului planificat, este evident că în acesta se vor desfășura activități prevăzute de Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Deci, primul lucru, constructorul nu putea să proiecteze construcția fără să obțină înainte acordul de mediu conform Legii nr. 86/2014.

Poate totuși nu era cazul aici ca primarul să inducă în eroare biata lume, procedural vorbind, întrucât avizele, inclusiv cele de mediu se obțin înainte și nu după eliberarea autorizației de construire. Altfel zis, nu avea nici un impediment în a sesiza și Inspectoratul de mediu Edineț. Și poate, totuși e bine să spunem clar oamenilor că în calitatea sa de agent constatator are și o obligație, de a depune toate eforturile pentru a opri această construcție ilegală, dar nu a făcut-o. Faptul că primarul măgulește oamenii că nu va semna nicio autorizație nu îi încălzește cu nimic, atât timp cât firma respectivă a continuat să calce peste lege deopotrivă cu agentul constatator.

Cum a reacționat Inspectoratul de mediu Edineț la problema dată?

Inspectoratul de mediu Edineț la data de 26 mai 2023 a organizat un control inopinat pe teren, și culmea, firma Blex Plus SRL nu i s-a opus (numai primarul a fost cel ”ghinionist”) unde a întocmit un proces-verbal pentru lipsa actelor permisive de mediu, solicitând înlăturarea neajunsurilor până la data de 6 iulie 2023. De amendă contravențională nici vorbă, deși putea. Asta însemnând că acțiunile ilegale ale firmei Blex au fost trecute cu vederea de Inspectoratul de mediu Edineț.

La data de 23 iunie ASUM a primit și răspunsul ministerului mediului la problema dată. Ministrul mediului, doamna Iordanov a confirmat că Blex Plus SRL nu deține acte permisive de mediu (decizia evaluării prealabile și acordul de mediu) și că prin procesul-verbal întocmit la 26 mai 2023, dar ținut la mare secret de Inspectoratul de mediu de la Edineț s-a solicitat înlăturarea neajunsurilor până la data de 6 iulie 2023. Am cerut Inspectoratului prezentarea acelui proces-verbal însă fără succes (nu e prima dată când actuala conducere a Inspectoratului de mediu Edineț refuză să ne comunice vreun răspuns la chestiuni ce țin de mediu). Doamna ministru a mai confirmat că firma Blex Plus SRL trebuia să se supună prevederilor Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului. Procedura prevăzută de respectiva lege este una foarte clară și implică multă transparență și consultări publice anterior demarării construcției – mai exact Blex Plus SRL ar fi trebuit să prezinte primăriei, care ulterior să publice studiul de fezabilitate privind activitatea planificată, cererea constructorului cu activitatea planificată și cel puțin două soluții/alternative cu privire la locul și tipul tehnologiilor utilizate, cu indicarea impactului posibil asupra mediului și a aspectelor sociale și economice ales acestui impact, iar autoritatea competentă urmând a plasa această informație în termen de 5 zile pe pagina sa oficială. De asemenea, această informație în mod obligatoriu trebuie publicată și pe pagina web a inițiatorului construcției. Ulterior, instituția organizează audieri publice unde cetățenii vin cu propuneri sau cu nemulțumiri. Acest lucru până la data de 6 iulie 2023 nu s-a întâmplat. Ce a făcut după această dată sau dacă a făcut ceva Inspectoratul de mediu Edineț, încă nu știm.

Cert este că, după ce aceste proceduri sunt îndeplinite, respectând principiile transparenței și a participării, Inspectoratul de mediu aprobă o decizie în conformitate cu art. 10 alin 1 al Legii nr. 86/2014.

Decizia cu privire la evaluarea prealabilă se comunică inițiatorului (adică constructorului), administrației publice locale de nivelul al doilea (adică Consiliului raional Edineț) pe al căror teritoriu se va desfășura activitatea planificată și se plasează pe pagina web a autorității competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării.

Din păcate pagina web a Consiliului raional Edineț este ”în razrabotkă” de peste un an de zile, și mai mult de o machetă fără informații la zi nu poți vedea acolo. Pe pagina primăriei Edineț în perioada 26 mai – 6 iulie 2023 cu referire la problema dată nu a fost plasat niciun anunț sau documente, iar Inspectoratul de mediu Edineț nu are pagină web. De asemenea nici pe pagina ministerului de mediu nu s-a găsit nimic legat de cazul dat. În concluzie, toate autoritățile au pus batista pe țambal.

Pentru cei care nu au fost în zonă, menționăm că chiar în imediata vecinătate a construcției stației de beton există și un iaz, care se află în proprietatea guvernului și în gestiunea Întreprinderii piscicole Victoria SA. Blex Plus SRL arendează terenul stației de beton de la proprietarul său Siatrend SRL, ambele firme având același administrator și fiind cu sediul în municipiul Bălți.

Ce a făcut primăria în calitate de agent constatator cu plângerea cetățenilor?

Așa cum spuneam mai sus, oamenii s-au plâns autorității locale despre problema din zona lor. Primarul nu prea i-a băgat în seama și le-a dat un răspuns în dorul lelii. La 31 mai 2023 le-a transmis în scris că ”pe str. V. Roșca nr. 215 nu au fost eliberate acte permisive pentru proiectarea și executarea lucrărilor de construcție a fabricii de producere a betonului și mortarului”. Nici vreun gând de vreo audiență cu cetățenii așa cum au solicitat aceștia sau comunicarea vreunei sancțiuni aplicate persoanei juridice vinovate ce construiește fără acte permisive, conform competențelor sale.

Unul dintre cei 55 de semnatari ai plângerii, nemulțumit de modul de soluționare, la data de 13 iunie 2023 a depus contestație la agentul constatator, primăria municipiului Edineț. Conform Codului contravențional, primăria, cu bună-credință ar fi trebuit să transmită contestația la Judecătoria Edineț în termen de 5 zile. Dar nu a făcut-o deloc. De ce nu a făcut-o dacă primarul spune mereu că respectă legea? Asta e o altă întrebare.

Accesul liber la justiție garantat de Constituția Republicii Moldova

Văzând că primarul ocolește respectarea legii, pe data de 20 iunie 2023, am însoțit persoana în cauză la Judecătoria Edineț pentru a înregistra contestația acolo, cerere care avea toate dovezile de respectare a procedurilor anterioare. Doar că ghinion și acolo. După ce a fost studiată cererea și probele, cu greu a fost înregistrată (ca asociație, menționăm că în trecut am avut un caz asemănător când alt agent constatator nu a transmis contestația la judecătorie, iar ulterior am depus-o direct la judecătorie, contestația dată fiind înregistrată și admisă fără probleme). Ei, acum se pare că nu a mers. În ziua în care omul a înregistrat contestația la judecătorie, în aceiași zi s-a încheiat dosarul (nr. 5r-45/2023). La 20 iunie 2023 judecătorul E. Pșenița a emis o încheiere prin care a transmis contestația din nou agentului constatator, poate, în speranța sa că de data asta agentul constatator o va transmite cu bună-credință Judecătoriei Edineț. Nici gând. De atunci și până acum contestațiile respective nu au mai avut nicio soartă de izbândă, probabil prăfuindu-se amândouă pe undeva pe la primărie, iar omul nu a ajuns să calce într-o sală de ședință din cauza acestui cerc vicios. Pentru încălcarea dreptului de acces liber la justiție există Consiliul Superior al Magistraturii și evident, ca ultimă instanță Curtea Europeană a Drepturilor Omului care, în astfel de cazuri poate fi sesizat.

”Eforturi” mimate ale agentului constatator

La data de 3 iulie 2023, primăria municipiului Edineț deținând dovezile expediate anterior de victimă (răspunsul Inspectoratului de mediu Edineț) care și-a revendicat drepturile prin prima contestație, și apoi repetat și dovezile de la contestația transmisă din partea Judecătoriei Edineț, decide să facă un act de ”eroism” curat și emite petiționarilor un al doilea răspuns la plângere, unul ”mai bun” prin care le transmite din nou mesajul anterior la care mai adaugă suplimentar că ”Pe cazul dat de către Inspectoratul pentru protecția mediului Edineț a fost întocmit procesul-verbal PV-IPM-2023-01295 din 26.05.2023 de a desfășura lucrările de construcție după obținerea actelor permisive necesare conform legislației în vigoare”.

Omul acesta care încearcă să-și facă dreptate știa informația dată încă înaintea primarului. Dar ce a făcut primăria ca agent constatator, în afară de faptul că a dat copy-paste la niște informații trudite de alt agent constatator și după atâta timp? Or, la 12 iunie când primarul a venit în zona locuitorilor, o bună parte dintre ei știau chestia dată, iar primarul încă nu. Că de-ar fi știut primarul că Inspectoratului de mediu la 26 mai a întocmit proces-verbal, le-ar fi zis, nu ar fi afirmat că încă nu s-a adresat la ecologie.

Așa că, în timp ce autoritățile noastre se gândesc ce să facă sau să nu facă încât să iasă ”bine” (pentru ei, evident), nouă celorlalți, prin ”grija” lor nu ne rămâne decât să asităm la deschiderea sau la închiderea stației de beton?!

Alte articole

Acest website folosește cookieurile pentru o experiență mai bună. Găsiți mai multe informații pe situl nostru în secțiunea dedicată. Pentru navigare, vă rugăm să vă exprimați acceptul. Accept Află mai multe.