Acasă Autorități publice Cât se așteaptă o informație de interes public de la instituțiile din municipiul Edineț

Cât se așteaptă o informație de interes public de la instituțiile din municipiul Edineț

de ASUM
1007 vizualizări

Informația este o resursă importantă cu ajutorul căreia cetățeanul se poate documenta despre activitatea instituțiilor publice, despre cum decurg și cum se rezolvă treburile publice sau în urma căreia poate lua o anumită decizie personală.

În lipsa informației publice, cetățeanul poate emite doar supoziții, rămânând în mijlocul unei bule menite să îngreuneze deslușirea situației care nu face decât să contribuie la dezinformarea opiniei publice.

Dacă instituția oferă informația, cetățeanul devine un om informat, iar activitatea instituției una transparentă. În cazul când instituția nu furnizează informația, orice om responsabil și educat încearcă să obțină acea informație ținută departe de ochii și gura lumii. Atenție, procedura este una anevoioasă și trebuie să vă înarmați cu multă răbare.

Prin Legea 982/2000 dreptul la informație de interes public este garantat tuturor persoanelor. Aceasta trebuie să fie furnizată în 15 zile lucrătoare. Informația de interes public este un drept fundamental, iar conducătorii instituțiilor nu fac cetățenilor o favoare atunci când o furnizează. Ba din contră, nefurnizând o informație de interes public, instituția încalcă un drept democratic.

Vă prezentăm mai jos instituțiile din municipiul Edineț, care până în prezent, pe lângă faptul că nu au furnizat informația de interes public în termenul legal și benevol, nici nu execută hotărârile judecătorești de furnizare a informațiilor de interes public, tergiversând într-atât, încât ne pun în situația de a înainta cereri de neexecutare a hotărârilor. Pentru ei se pare că legea nu prea contează. Ne mai rămâne să apelăm și la Legea 87/2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești și poate atunci totul va lua o altă direcție.

Hotărârea 3-78/20 definitivă și irevocabilă la 10.11.2021 (petiție din 27.10.2020), primăria municipiului Edineț evită să furnizeze următoarele informații:

 1. În calitate de fondator, vă rugăm să ne comunicați linkurile pe websitul Primăriei unde pot fi accesate conform art. 18 din Legea 246/2017 – statutul, raportul anual pentru anul 2019, raportul de audit, numărul personalului întreprinderii, locurile de muncă nou- create și salariul mediu lunar pe întreprindere, salariile persoanelor cu funcții de conducere (fondatori, membri ai consiliilor de administrație, administratori, membri ai comisiei de cenzori), informația privind asistența financiară de care beneficiază întreprinderea, garanțiile oferite de Guvern/autoritățile administrației publice locale, rezultatele controalelor efectuate de către organele de control, raportul conducerii, raportul auditorului întreprinderii municipale pentru Î.M. DGPL-C Edineț;
 2. Încasările de la Depozitul de deșeuri din mun. Edineț pentru anul 2019 și cel în curs;
 3. Taxele pentru depozitarea deșeurilor la Depozitul de deșeuri al mun. Edineț;
 4. Contractul de prestării servicii încheiat între Primăria mun. Edineț și Î.M. DGPL-C Edineț;
 5. Locul, coordonatele geografice și suprafața în care este proiectat a fi amplasat viitorul depozit de deșeuri al municipiului Edineț în satul Alexeevca;
 6. Cantitatea de deșeuri pentru care noul depozit de deșeuri este proiectat;
 7. Modul în care se va transmite spre utilizare acest terenul din s. Alexeevca către Primăria Municipiului Edineț;
 8. Raportul evaluării impactului asupra mediului a viitorului depozit de deșeuri din s. Alexeevca;
 9. Decizia evaluării prealabile a impactului asupra mediului și a activităților planificate a viitorului depozit de deșeuri din s. Alexeevca.

Hotărârea 3-80/20 (petiție din 04.11.2020), dosar de executare în procedură la Curtea Apel Bălți nr. 3ex-2/22 pentru neexecutarea hotărârii de către directorul ÎM DPGLC Edineț, domnul Valeriu Cosovan. Curtea Apel Bălți a solicitat însă executarea hotărârii de către primăria municipiului Edineț, iar prin Decizia Consiliului municipal Edineț nr. 9/18-3 din 15.12.2022 s-a stabilit responsabil domnul primar Constantin Cojocari, în prezent aceasta nefiind executată, nici de unul, nici de celălalt.

Prin urmare, Valeriu Cosovan directorul Î.M. DPGLC Edineț deopotrivă cu primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari evită să ne furnizeze următoarea informație, conform hotărârii:

 1. Măsurile concrete aplicate pentru a garanta respectarea principiului nediscriminării și egalității de tratament a cetățenilor, prevăzut la art. 4 din Regulamentul cu privire la menținerea curățeniei.

Hotărârea 3-30/21 (petiție din 05.02.2020), dosar de executare aflat în procedură la Curtea Apel Bălți nr. 3ex-49/22 pentru neexecutarea integrală a hotărârii de către Consiliul raional Edineț. Până în prezent domnul Nicolai Melnic evită să ne furnizeze următoarele informații publice:

 1. ”Data și linkul pe pagina dvs oficială unde s-au publicat anunțurile de informare cu invitația de participare și condițiile de participare a ONG-urilor interesate de domeniul sănătății pentru a-și depune candidatura ca membru în Consiliul de Administrație a IMSP Spitalul raional Edineț și IMSP Centrul de Sănătate Edineț”

Hotărârea 3-31/21 (petiții din 11-16.02.2021), dosar de executare aflat în procedură la Curtea de Apel Bălți nr. 3ex-40/22 pentru neexecutarea integrală a hotărârii de către OT Edineț al Cancelariei de Stat. Până în prezent domnul Eugeniu Mogorean (și șefii anteriori) au evitat să ne furnizeze următoarele informații de interes public:

 1. Raportul cu privire la realizarea planului consolidat pentru anul 2020 privind activitatea desfășurată de Consiliul raional Edineț, dar și celelalte primării din raionul Edineț, și rezultatele monitorizării, precum și încălcările depistate;
 2. Linkurile pe pagina oficială unde pot fi consultate condițiile de aplicare pentru posturile vacante din instituția dvs;

Hotărârea 3-11/21 definitivă și irevocabilă la 27.07.2022 (petiții din 27.11.2020 și 20.12.2020), dosar de executare în procedură la Curtea Apel Bălți nr. 3ex-2/22 pentru neexecutarea hotărârii de către primăria municipiului Edineț, iar prin Decizia Consiliului municipal Edineț nr. 9/18-1 din 15.12.2022 s-a stabilit responsabil de furnizarea informației domnul primar Constantin Cojocari. Până în prezent primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari evită să ne furnizeze următoarele informații de interes public:

 1. Organigrama Primăriei municipiului Edineț actuală și meniul unde poate fi accesată pe pagina web a instituției dvs;
 2. Salariul de bază cu toate modificările survenite ale persoanelor cu funcție de conducere din instituția  Î.M ”Apă-Canal” Edineț și Î.M. DPGL-C Edineț pentru anii 2017-2020;
 3. Bugetul Primăriei Edineț pentru anii 2018, 2019 și 2020, atât în format electronic, cât și adresa unde acestea pot fi consultate public pe pagina web a instituției;
 4. Dacă Primăria mun. Edineț și/sau întreprinderile municipale din subordinea Primăriei Edineț beneficiază de asistență juridică prestată de către un avocat, prin intermediul unui cabinet de avocat sau birou asociat de avocați;
 5. Dacă Primăria municipiului Edineț și întreprinderile municipale din subordinea Primăriei Edineț au personal angajat pe postul de jurist/consilier juridic. Dacă da, vă rog să ne prezentați fișa postului de jurist/consilier juridic. Prezentarea datelor cu caracter personal nu este necesară;
 6. Dacă Primăria municipiul Edineț și/sau întreprinderile municipale din subordinea Primăriei Edineț au încheiat vreun acord/contract de asistență juridică cu persoane din afara primăriei. În baza principiul transparenței, vă rugăm să ne prezentați aceste contracte de asistență juridică pentru primărie.
 7. Bugetul alocat în 2018, 2019 și 2020 pentru iluminat stradal și modul în care a fost repartizat;
 8. Străzile care au fost dispuse spre iluminare prin deciziile locale în anii 2018, 2019 și 2020;
 9. Firma responsabilă pentru iluminat public în mun. Edineț și datele de contact;
 10. Contractul încheiat între Primăria municipiului Edineț și firma respectivă;
 11. Costul detaliat pentru decorațiunile sărbătorilor de iarnă în 2020;
 12. Actul prin care este aleasă limba pentru desfășurarea ședințelor publice a Consiliului municipal Edineț și dacă demnitarii aleși sunt obligați să cunoască și să folosească limba de stat în ședințele publice.

Hotărârea 3-23/21 definitivă și irevocabilă din 01.06.2022 (petiții din perioada 04-10.02.2021), dosar de executare în procedură la Curtea Apel Bălți nr. 3ex-33/22 pentru neexecutarea hotărârii de către primăria municipiului Edineț, iar prin Decizia Consiliului municipal Edineț nr. 9/18-2 din 15.12.2022 s-a stabilit responsabil de executarea hotărârii domnul primar Constantin Cojocari. Până în prezent primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari evită să ne comunice vreo informație legat de această hotărâre care vizează o serie de informații specifice ordinii de zi de la vremea respectivă pentru participarea în procesul decizional la ședința publică nr. 1/18.02.2021 a Consiliului municipal Edineț.

Hotărârea 3-43/21 (petiții din 09.03.2021 – 19.04.2021), dosar de executare aflat în procedură la Curtea de Apel Bălți nr. 3ex-1/23 pentru neexecutarea benevolă a hotărârii de către primăria municipiului Edineț. Până în prezent domnul primar, Constantin Cojocari evită să ne furnizeze următoarele informații de interes public:

 1. Atribuțiile Comisiei administrative și componența nominală afișată public pe pagina oficială a instituției pe care o reprezentați; Conform Deciziei comunicate nr. 12/14 din 20.12.2019 cu privire la Comisia administrativă, din aceasta fac parte 9 membri, dintre care 1 (un) agent de poliție, iar conform informațiilor comunicate de Inspectoratul de Poliție Edineț, în Comisia administrativă a Primăriei mun. Edineț fac parte 11 membri. Prin urmare vă rugăm să ne comunicați linkul cu toate comisiile actualizate și publicate pe pagina primăriei, inclusiv componența actualizată a acestora;
 2. Comunitățile minoritare din mun. Edineț, numele reprezentanților și datele de contact a fiecăreia în parte; Prin ce mijloace și metode țineți legătura cu comunitățile minoritare din mun. Edineț, dacă nu aveți datele de contact și numele reprezentanților în parte (exemplu anexa atașată conform anunțului publicat de primarul mun. Edineț);
 3. Procesele verbale ale ședinței nr. 1/2021 din 19.02.2021 și nr. 2/2021 din 25.02.2021, mai puțin datele personale ale cetățenilor;
 4. Lista clară destinată dispozițiilor de convocare a ședințelor publice pe parcursul anilor 2019-2021 și linkul unde poate fi accesat pe pagina instituției dvs;
 5. Data la care s-au actualizat datele de contact (email, telefon) și alte informații de bază (tarife, structura aparatului administrativ, etc.) pentru toate întreprinderile municipale de pe pagina Primăriei Edineț;
 6. Dacă Primăria municipiului Edineț are salariați sau are contractat serviciu separat pentru mentenanța paginii oficiale a instituției și documentul public care atestă acest fapt;
 7. Sumele alocate efectiv de Primăria municipiului Edineț pentru curățirea lacurilor în ultimii 5 ani cu specificarea sumei, a anului și a documentelor confirmative.
 8. Când a început ocuparea ilegală a sectorului de intrare în parc, de lângă centrul comercial Terra și denumirea agentului economic;
 9. Dacă în adresa primăriei Edineț au parvenit plângeri pentru ocuparea ilegală a acestui teritoriu și data primei plângeri înregistrate;
 10. Dacă primăria municipiului Edineț a depus la acea vreme vreo sesizare organelor competente întru apărarea intereselor sale și care este stadiul/soluția, inclusiv documentul care să confirme situația. În caz contrar, vă rugăm să ne comunicați motivul pentru care nu s-a înfăptuit acest demers obligatoriu și legal și persoanele care au fost trase la răspundere la acea vreme;
 11. Sumele cheltuite pentru amenajarea zonei pietonale de lângă centrul comercial Terra pentru fiecare serviciu și bun separat: achiziții pavaje și alte materiale de construcții, cheltuieli muncitori/salariați, achiziții bănci, iluminat public al zonei, urne de gunoi, servicii monitorizare video, ș.a.
 12. Terenurile/spațiile închiriate către diverse persoane fizice sau juridice de pe teritoriul Grădinii Publice ”Vasile Alecsandri” și prezentarea fiecărui contract de închiriere. Datele cu caracter personal nu ne interesează.
 13. Terenurile/spațiile date în comodat către diverse persoane fizice sau juridice de pe teritoriul Grădinii Publice ”Vasile Alecsandri” cu prezentarea contractelor de comodat. Datele cu caracter personal nu ne interesează.
 14. Dacă Primăria municipiului Edineț are personal angajat sau a contractat servicii separate pentru funcția de Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal și documentul care să confirmă acest lucru.
 15. Studiul de fezabilitate privind construcția sensului giratoriu din intersecția străzilor Independenței și Șos. Bucovinei conform deciziei nr. 2/4-2 din 26.02.2021;
 16. Caietul de sarcini pentru construcția sensului giratoriu din intersecția străzilor Independenței și Șos. Conform deciziei nr. 2/4-2 din 26.02.2021;
 17. Avizele comisiei de specialitate și alte autorizații de construcție eliberate de Primăria municipiului Edineț privind ocuparea domeniului public/trotuare pe strada Alexandru cel Bun de către persoana juridică ”Stroyigor”. Atașăm probe;
 18. Câte alte persoane juridice și adresa exactă a acestora care în mod abuziv sau ilegal prin acte neconforme eliberate de Primăria municipiului Edineț au ocupat domeniul public (trotuare/străzi) există pe strada Alexandru cel Bun; Ce măsuri s-au dispus din partea instituției dvs pentru remedierea situației cu specificarea termenelor de soluționare. Totodată vă rugăm să ne comunicați componența comisiei care este responsabilă pentru aceste verificări.
 19. Decizia nr. 4/15-1 din 25.09.2007 a Consiliului municipal Edineț;

Până când conducătorii noștri se gândesc să furnizeze aceste informații, anii trec, se schimbă planuri, regulamente și multe altele. Sperăm că nu o vor face când vor ajunge la pensie. Iar atunci când îi vedeți lăudându-se că sunt cei mai democratici conducători, mai reflectați…

Alte articole

Acest website folosește cookieurile pentru o experiență mai bună. Găsiți mai multe informații pe situl nostru în secțiunea dedicată. Pentru navigare, vă rugăm să vă exprimați acceptul. Accept Află mai multe.