Acasă Drepturi și libertăți fundamentaleLibertatea opiniei și exprimării Drept la replică cu privire la comentariul din spațiul public

Drept la replică cu privire la comentariul din spațiul public

de ASUM
601 vizualizări

În urma materialului publicat la 11 mai despre achiziția publică privind Planul Urbanistic Inteligent al mun. Edineț în valoare de 118.000 euro, aducem următorul drept la replică prin care răspundem defăimării ce ne-a fost adusă pe o rețea socială:

  1. Afirmație: Cât de ușor este să calomniezi pe cineva, prin calomnie, interpretarea în opinie a unor date rupte din context

           Răspuns: Legea 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare

Articolul 6. Libertatea publicului de a fi informat

(1) Orice persoană are libertatea de a primi informații de interes public prin intermediul mass-mediei.

(2) Apărarea onoarei, demnității sau reputației profesionale nu poate prevala asupra libertății publicului de a primi informații de interes public.

Articolul 9. Libertatea de a critica statul, autoritățile publice și persoanele care exercită funcții publice

(1) Orice persoană are dreptul de a critica statul și autoritățile publice.

(2) Statul și autoritățile publice nu pot intenta acțiuni cu privire la defăimare.

(3) Statul și autoritățile executive și legislative nu sunt protejate de legea penală sau contravențională împotriva declarațiilor defăimătoare.

(4) Persoanele care exercită funcții publice pot fi supuse criticii, iar acțiunile lor – verificării din partea mass-mediei, în ceea ce privește modul în care şi-au exercitat sau își exercită atribuțiile, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a asigura transparența și exercitarea responsabilă a atribuțiilor lor.

ASUM a prezentat niște fapte legate de o achiziție publică și misterul prin care a ajuns câștigătoare o altă firmă față de ofertanți, dar și modul de soluționare a conflictului de interese a firmei câștigătoare până în martie 2022 (aproape un an după desfășurarea licitației).

2.         Întrebare: de ce ASUM nu a întrebat de Agenția Achiziții Publice, cei care au publicat lista contractelor atribuite, cum s-a întâmplat ca să fie anunțată câștigătoare o companie?

Răspuns: conform documentelor atașate mai jos, prin petiția nr. 106/06.04.2022 am solicitat expunerea privind situația constatată de ASUM și răspunsul primit.

Cerere Agenția Achiziții Publice din 06.04.2022
Răspuns Agenția Achiziții Publice din 18.04.2022

Astfel, ASUM are intenția de a continua demersurile pentru ca societatea civilă să aibă acces la informarea despre toate contractele atribuite, indiferent de calitatea operatorilor economici asociați – lider sau asociat. Este o chestiune de transparență.

3.         Defăimare: Sau voi sunteți învățați să solicitați informații doar acolo unde știți că o sa-i puteți da în judecată ca ulterior să solicitați bani de costuri de judecată, ca să vă faceți în așa fel venituri din care să trăiți?

Răspuns: Dreptul la informație oficială oferit prin Legea 982/2000 este acordat tuturor cetățenilor și poate fi valorificat de orice persoană lezată. Instituțiile publice sunt obligate în a furniza informațiile oficiale tuturor persoanelor de pe teritoriul RM. ASUM se adresează multor instituții, atât celor locale, cât și celor centrale și se expune doar pe bază de informații oficiale scrise, oferite de instituții. O afirmație defăimătoare precum că ”noi suntem învățați…”, ”noi am trăi din bani de costuri de judecată”, declarăm publicului că ASUM activează pe bază de voluntariat, nu are salariați și nu are nici un venit din asociație. Veniturile de trai provin din alte surse legale, iar timpul ne permite să facem și muncă pro bono pe care îl dedicăm și investim în creșterea democrației în zona Edinețului, a transparenței în procesul decizional, accesului la informație, lupta împotriva corupției, ș.a. Ca să demonstrăm contrariul, iată câteva exemple în care avem 2 hotărâri irevocabile (IP Edineț cu privire la defăimare (2100 lei) și OT Edineț privind legalitatea unui act legat de organizarea unei ședințe publice (2000 lei)) în care dreptul încălcat ne-a fost recunoscut în integralitate, dar cheltuielile suportate cu avocatul deloc. Alte hotărâri irevocabile însoțite de titluri executorii, în care instituțiile nu numai că nu achită cheltuielile suportate, dar nici măcar nu furnizează informația oficială pentru care ne-am judecat. Sunt doar câteva mici exemple despre cum funcționează instituțiile noastre publice. Verificarea unor probe din materialul publicat a costat cca 1130 lei (istoric complet firmă ofertant România și istoric ONG Moldova posibil legat de interesele ofertantului). Aceste cheltuieli nu sunt sponsorizate de persoane străine și nici nu am îndrăznit să solicităm nici cel mai mic ajutor cetățenilor, deși suntem în drept, întrucât interesul este public. Dacă unora li se pare că e o mare plăcere să te lupți cu instituțiile publice, vă spunem că nu este. Primim cu brațele deschise un avocat și un contabil, competenți și integri, care să lucreze pro bono așa cum o facem și noi. La fel primim oameni capabili în echipă care sunt dornici de implicare.

4.         Întrebare: Cum poți să faci declarații și învinuiri publice, dacă nu ai văzut în realitate contractul cu cine a fost semnat și nici procesul verbal al ședinței grupului de lucru, de cine a fost semnat și cine a participat la ședințele de evaluare.

Răspuns: Așa cum am arătat la punctul 1, am prezentat fapte și legături neclare ale participanților la o achiziție publică, fapte care sunt de interes public. Există instituții competente care se pot autosesiza pentru a cerceta cazul, însă până la o hotărâre definitivă și irevocabilă există prezumția de nevinovăție. Totodată, exercitarea dreptului la libera exprimare este garantat.

Într-adevăr nu am cerut de la primăria Edineț procesul verbal sau contractul, pe motiv că până acum multe din astfel de tipuri de documente nu ni le-a oferit, însă am studiat materialele ofertei tehnice care ridică unele semne de întrebare. Mai mult, având răspunsul Agenției Achiziții Publice, care este totuși o instituție responsabilă în domeniu, am considerat ca fiind răspuns oficial superior în ceea ce privește consultanța în domeniu oferită în conținutul acestuia.

5.         Afirmație: Eu în cariera mea de consultant am colaborat cu multe companii și mulți consultanți din țară și de peste hotare, din acest motiv am informat președintele grupului de lucru printr-o declarație că mă retrag de la ședințele grupului de lucru pentru evaluarea ofertelor legate de serviciile de consultanță (nu doar această licitație), tocmai pentru a nu fi învinuită ulterior de conflict de interese, așa cum prevede punct.50 al Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin HG Nr. 10 din 20-01-2021.

Răspuns: Art. 6 din HG10/2021 menționează că ”Autoritatea contractantă va nominaliza în decizie (ordin) sau dispoziție membrii supleanți, care sunt numiți în cadrul grupului de lucru, în cazul imposibilității participării membrului titular.” Dispoziția 45/01.04.2021 nu indică nici un membru supleant/de înlocuire.

7.         Afirmație: Eu nu mai activez nici pentru compania IM Avensa Consulting din Republica Moldova deja din 2019, pentru că efectiv ea nu a mai avut activitate economică, unicul angajat al companiei fiind doar contabilul care a depus rapoarte financiare, acest lucru este foarte ușor de verificat. Și iar declarații false, eu nu am putut administra compania până în martie dacă eu din ianuarie nu mai figurez nici ca administrator și nici participant în această companie, care nu are absolut nici o legătura cu oricare proces de licitație organizat de primărie în cadrul acestui proiect. Cred ca ar fi cazul să consultați site-uri oficiale și nu date desenate din internet.

Răspuns: cu privire la faptul că ASUM ar fi prezentat informații false, menționăm publicului că informația a fost preluată de pe siteul oficial de date al Guvernului – www.date.gov.md de unde au fost efectuate capturile de ecran. La data achiziției publice în vara anului 2021, ca administrator și fondator cu o cotă parte de 10% al firmei figura doamna Angela Cașcaval, iar în martie 2022 administratorul a fost schimbat cu persoana firmei românești, informația actualizându-se pe site. Conform verificărilor ÎM Avensa Consulting SRL are depusă situația financiară pentru anul 2020, respectiv a avut activitate economică.

Situație financiară 2020
Sursă oficială de informare

8.         Defăimare: Acum eu mă întreb, care este scopul acestei organizații prin aceste defăimări, care a venit în mun. Edineț exact înainte de începerea acestui proiect, și care încearcă deja a câta oară să blocheze activitățile proiectului prin diferite scrisori de denigrare depuse pe la diferite instanțe, delegația UE în Moldova și structurile UE din Romania, care deja au obosit să verifice învinuiri false care nu se adeveresc. Dacă habar nu aveți care sunt regulile de implementare a unui contract de grant, cum mai așteptați să primiți finanțare la proiectele pe care le depuneți (fapt de care mă îndoiesc…).

Răspuns: Scopul asociației este menționat pe site, respectiv respectarea drepturilor omului care a fost menționat și mai sus. Acuzația precum că ne-am înființat exact într-un moment anume nu are nicio logică fondată. Ba chiar ne-am înființat cu întârziere. Cât despre faptul că am fi depus scrisori de denigrare depuse la diferite instanțe este total falsă. La insitutții se depun sesizări de cercetare a faptelor și nu de denigrare. Denigrarea se face public și neîntemeiat. Chiar și așa, orice persoană dacă are vreo suspiciune este în drept de a sesiza organele/instanțele competente. Am solicitat Ambasadei UE din RM prezentarea proiectului în sine, lucru refuzat, atât de ea cât și de primărie. La structurile UE din România nu am depus nimic. Nu încearcă nimeni să blocheze ceva, din contră, ne dorim creșterea democrației la Edineț, respectarea legilor, cât și a drepturilor noastre, dar și a celorlalți cetățeni. Cât privește habarul de a scrie proiecte, este evident că nu avem experiența managerului de proiect, însă aducem la cunoștință publicului că pe parcursul anului 2021 am participat cu depunerea a 2 proiecte (la Ambasada Finlandei și încă unul legat de educație juridică), însă rezultatul a fost negativ.

9.         Defăimare: … dar tu Elvira ce ai făcut pozitiv pentru acest oraș? Nu prea am văzut din raportul ASUM schimbări pozitive în afară de procese de judecată…

Răspuns: Raportul de activitate se depune în termen de 6 luni pentru anul pentru cre se depune, respectiv până la 1 iunie, conform Legii 86/2020. Raportul existent pe site este pentru anul 2020, respectiv pentru primele 5 luni de activitate. Există ulterior un Raport SUMAR, cu un mesaj la trecerea dintre ani, însă nu e cel desfășurat. Noi suntem cei care luptăm pentru transparență, atât în instituții publice, cât și în sectorul privat care intră în contact cu instituțiile publice, SRL-uri, asociații, biserici, etc. Atunci când instituții precum Biroul Național de Statistică nu-și onorează obligațiile legale, precum cea de prezentare a informațiilor financiare despre ONG-uri, noi am fost cei care am sesizat cu insistență să se publice Situațiile financiare pentru toate ONG-uri, întrucât nu se putea verifica ce asociație este activă sau inactivă. Deși unele sunt active și mișună în funcții publice (nu vom relata cazul), acestea nu publică nici rapoarte de activitate și nici situații financiare. Pentru unii este un demers irelevant, dar pentru cei care căutăm informația de la sursă este un pas important.

În aceeași ordine de idei avem și un proces din 2021 aflat în faza de apel cu Ministerul Justiției și Agenția Servicii Publice (și nu doar cu primăria Edineț cum se acuză nefondat), exact pentru motivul că există foarte multe ONG-uri, însă fără nicio activitate transparentă și fără să publice rapoartele anuale de activitate. Pare irelevant demersul, dar nu e.

Tot noi am înaintat de curând Parlamentului la proiectul legislativ nr. 167/04.05.2022 privind legea filantropiei, 11 puncte sub formă de recomandare privind îmbunătățirea prin înăsprire a legislației în domeniul filantropiei și sponsorizărilor ONG-urilor cât și alte nefuncționalități. Respectiv fiecare sesizare/demers al nostru are un scop de schimbare în bine, și anual sunt cam 300-400 sesizări/petiții. Pentru unii contează doar latura financiară, pentru alții contează îmbunătățirea și respectarea legislației.

10.       Defăimare: Nu ai adus un bănuț în folosul acestei comunități, dar ai reușit să soliciți de la bugetul local mii de lei pentru procesele de judecată cu primăria, din cauză că domnia ta nu a primit strict în termenul necesar informațiile, pentru care trebuie să lucreze toată primăria, știind care sunt capacitățile funcționarilor publici în ziua de azi și modul ineficient de gestionare a informațiilor într-o primărie.

Răspuns: Este interesantă ”imparțialitatea” de care se dă dovadă prin această afirmație. Mesajul demonstrează nivelul de susținere a implicării cetățenilor în procesul de dezvoltare a democrației. Primăria, primește amenzi multiple nu de la noi, ci de la instanță, fix din cauza funcționarilor care nu își fac datoria, precum prezentarea dosarelor administrative. Avem demult în plan cercetarea unui material legat de prejudiciile aduse bugetului public până la înființarea asociației noastre. Nu de puține ori în timpul serviciului funcționarii primăriei au fost văzuți prin piață făcând poze vânzătorilor sau cărând lăzi cu fructe la o anumită gheretă, sau nerespectând programul de muncă. Poate tocmai din acest motiv nu au timp în a răspunde la petițiile cetățenilor. Vom face și un sondaj cu probe să vedem câți cetățeni au rămas fără răspunsuri în ultimii ani de la primăria Edineț și din ce motive, ca să fie informația clară.

În plus, nu toată contribuția adusă de ONG-uri se evaluează în bani. Este trist când pentru unii doar banul este criteriu de validare. În raportul pentru 2021 vom încerca să dezvoltăm fiecare contribuție separat.

11.       Defăimare: Cât de răi și invidioși sunt cei care nu le place să muncească dar să umble doar cu critici… puneți mâna, faceți și voi ceva cu oamenii și pentru oameni, vedeți cât este de ușor, și după asta arătați voi cum trebuie de făcut mai bine.

Răspuns: art. 9 Libertatea de a critica statul, autoritățile publice și persoanele care exercită funcții publice este permisă (a se vedea mai sus). Faptele considerate a fi ilegale se combat prin luarea de măsuri legale, cu informarea corectă a publicului. În caz de depistare, ar trebui să susținem astfel de demersuri, nu să le ascundem sau să le acceptăm ca o normalitate. Nu avem nici cel mai mic dram de invidie sau răutate. Chiar ne bucurăm de cei care reușesc și în același timp dau dovadă de o gestionare legală, corectă și eficientă a fondurilor, indiferent de proveniența lor.

Vom solicita prezentarea de dovezi clare în privința afirmațiilor defăimătoare aduse nouă.

Alte articole

Acest website folosește cookieurile pentru o experiență mai bună. Găsiți mai multe informații pe situl nostru în secțiunea dedicată. Pentru navigare, vă rugăm să vă exprimați acceptul. Accept Află mai multe.