Acasă Autorități publice SMART CITY – SMART MANAGER

SMART CITY – SMART MANAGER

de ASUM
835 vizualizări

Astăzi răsfoim printre achizițiile publice a celui mai măreț proiect care se implementează în prezent în municipiul Edineț, și anume ”Edineț – oraș cu perspectivă de viitor”, proiect care beneficiază de o finanțare de 4.140.186,00 euro de la UE și alți 218,700.00 euro de la primăria mun. Alba Iulia.

Ne țintim atenția spre o importantă achiziție publică a proiectului, în valoare de 118.000 euro (echivalent cu 2.547.112,60 lei), mai exact Planul Urbanistic Inteligent al municipiului Edineț, care include și Planul de Mobilitate și Planul de Acțiuni pentru Energie și Climă. Acest Plan va servi ca bază pentru consilierii locali în luarea deciziilor la dezvoltarea și amenajarea orașului pentru următoarele decenii. Este un Plan mult așteptat, dar care trezește unele intrigi.

La 26 februarie 2021, prin Dispoziția nr. 34-c a primăriei municipiului Edineț (aici) a fost desemnat în funcția de manager al proiectului doamna Angela Cașcaval. Evident că, orice proiect grandios are nevoie de un om cu experiență. Funcția dată, dumneaei afirmă că a câștigat-o prin concurs public, iar asociația pe care a condus-o până în august 2021, de data aceasta nu a avut nicio implicare în obținerea finanțării nerambursabile în acest proiect. Rămâne neclar opiniei publice când, cum și unde s-a produs informarea și organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager al proiectului, atâta timp cât pe pagina web a primăriei Edineț nu există publicat vreun anunț în acest sens, iar distanța de la Chișinău până la panoul informativ al primăriei Edineț are kilometri buni…

Puțin mai târziu, la 1 aprilie 2021, prin Dispoziția nr. 45 a primăriei municipiului Edineț (aici) este format grupul de lucru în achiziții publice din cadrul acestui proiect. Printre cei 11 membri ai grupului, zărim și numele managerului Angela Cașcaval, persoană responsabilă și pe partea de achiziții publice.

Menționăm că o parte dintre membrii comisiei erau și sunt salariați în proiect. Conform art. 88 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, grupul de lucru are obligația de a întreprinde toate măsurile necesare pentru a evita apariția unor situații de natură să determine existența unui conflict de interese și/sau împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței.

Așadar, la data de 27.04.2021 licitația publică a fost deschisă. Peste o lună, la data de 27.05.2021, în aceeași zi și parcă prin telepatie, la o diferență de 1 oră și 5 minute, și-au depus ofertele primii și singurii participanți – Avensa Consulting SRL (România) și INCP Urbanproiect, iar în următoarea zi, la 28.05.2021 a avut lor deschiderea ofertelor. De menționat este că SC Avensa Consulting SRL (România) și-a înaintat oferta în asociere cu o altă firmă (Europolis International) din Chișinău, unde Avensa este lider în executarea lucrărilor în proporție de 41,53%, iar cealaltă firmă are calitatea de asociat cu executarea a 58,47% din lucrări.

Participanți licitație publică. Oferte indicate în MDL.

Astfel, dintre cei 2 participanți, grupul de lucru în achiziții publice a ales câștigătoare oferta înaintată de SC Avensa Consulting SRL, cu sediul în Iași, România.

Curios este faptul că pe pagina tender.gov.md figurează ca și câștigător a licitației o firmă din Moldova – ÎM Avensa Consulting SRL și nu cea din România care a înaintat oferta.

Câștigător licitație

La o simplă analiză a siteului de prezentare a firmei Avensa Consulting SRL din România observăm că aceasta ar avea și un oficiu în RM, reprezentat de firma ÎM Avensa Consulting SRL, condusă până nu demult de doamna Angela Cașcaval. Doar că, oficial Certificatul constatator al firmei Avensa Consulting din România nu indică filiale (entități juridice separate) înregistrate pe teritoriul RM (aici).

Conform art. 96 din Regulamentul în asociere în achiziții publice, în cazul în care operatorul economic intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, Documentul unic de achiziții european (DUAE) include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. Firma din România, cât și cea asociată, în documentul DUAE au specificat foarte clar că nu vor exista firme subcontractate.

Conform istoricului firmei ÎM Avensa Consulting SRL din R. Moldova, de la înființare și până în martie 2022 a fost condusă de nimeni altcineva decât doamna Angela Cașcaval, în calitate de administrator. Tot doamna Angela Cașcaval a fost și unul dintre fondatorii acestei firme cu o cotă parte de 10%.

Aspectele legate de respectarea conflictului de interese pare că nu au împiedicat-o pe doamna manager să fie atât membru în grupul de lucru în achiziții publice, cât și participant la licitația publică, unde chiar să câștige contractul, deși până la data deschiderii ofertelor s-a obligat să respecte Legea 131/2015 privind achizițiile publice și a declarat pe proprie răspundere că:

  • în ultimii 3 ani nu a făcut parte din Consiliul de administrație sau din orice alt organ de conducere sau de administrație al ofertantului;
  • nu deține acțiuni sau cote-părți în capitalul social subscris al ofertanților.

Regulile de evitare a conflictului de interese prevăzute la art. 79 (6) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice menționează că, în cazul în care unul dintre membrii grupului de lucru al autorității contractante/furnizorul de servicii de achiziție constată, pînă la sau după ședința de deschidere a ofertelor, că se află în una sau în mai multe dintre situațiile specificate mai sus, el va solicita imediat înlocuirea sa în componența grupului cu o altă persoană. Acest lucru nu a fost solicitat de nimeni, întrucât Dispoziția nr. 45/01.04.2021 nu are nicio modificare adusă în Registrul de Stat al actelor locale. Evident, ne putem imagina că dumneaei nu știa despre faptul că firma condusă de ea a participat la o licitație de amploare, denaturând concurența, și unde a și câștigat.

Pe de altă parte, și autoritatea contractantă, adică primăria municipiului Edineț, conform art. 19 (3) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice avea obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:

  • a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;
  • se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
  • se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 79.

Tot primăria, conform art. 89 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, în cazul în care constată apariția unor situații de natură să determine existența unui conflict de interese și/sau împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței, are obligația de a sesiza autoritățile împuternicite cu exercitarea atribuțiilor cu privire la procedura respectivă.

Dacă primăria mun. Edineț a întreprins ceva în acest sens, ne e greu să credem. Totuși, misterul prin care ÎM Avensa Consulting SRL din R. Moldova a devenit câștigătoarea licitației rămâne nedeslușit. Cât despre cum a trecut această licitație prin filtrele integrității, vă lăsăm pe voi să trageți concluzii.

Alte articole

Acest website folosește cookieurile pentru o experiență mai bună. Găsiți mai multe informații pe situl nostru în secțiunea dedicată. Pentru navigare, vă rugăm să vă exprimați acceptul. Accept Află mai multe.