Acasă Autorități publice Consilierii municipali blochează executarea hotărârii judecătorești

Consilierii municipali blochează executarea hotărârii judecătorești

de ASUM
667 vizualizări

Dacă până în prezent dosarele câștigate cu ale instituții nu întâmpinau probleme la executare, iată că în municipiul Edineț, procedura cu unele instituții este mai anevoioasă. Aici avem 2 instituții care nu supun executării hotărârile instanței de judecată – Î.M. ”Direcția de Producție a Gospodăriei Locativ-Comunală Edineţ” și Consiliul municipal Edineț.

În cazul Î.M. ”Direcția de Producție a Gospodăriei Locativ-Comunală Edineţ”, întreprinderea condusă de dl Cosovan Valeriu a fost obligată în a ne prezenta oficial – Măsurile concrete aplicate pentru a garanta respectarea principiului nediscriminării și egalității de tratament a cetățenilor, prevăzut la art. 4 din Regulamentul cu privire la menținerea curățeniei și de a achita cheltuielile de asistență juridică în valoare de 3000 lei, care până în prezent nu au fost executate.

Acțiunea a avut la bază faptul că Î.M. DPGL-C Edineț colectează în mod egal deșeurile de la populație, atât de la cei plătitori, cât și de la cei neplătitori de serviciu, ceea ce constituie o nerespectare a dreptului de egalitate față de cetățeni și față de serviciul public.

Deși prezent în sala de ședințe din 15 aprilie curent, dl Cosovan mustăcea de pe margine referitor la felul în care consilierii executau hotărârea în care vizată era primăria Edineț, el la rândul său neexecutând-o pe a sa. Vorba aia – râde hârb de oală spartă.

În cazul primăriei Edineț, deși avizul comisiei a fost unul pozitiv, consilierii au blocat executarea hotărârii abținându-se de la vot, încercând astfel să tragă la răspundere vinovatul. În schimb, în data de 10 decembrie 2021 când pe ordinea de zi a fost executarea unei hotărâri ce aparținea unei terțe persoane, atunci consilierii au executat hotărârea și cheltuielile fără să tragă pe nimeni la răspundere. Nu ne deranjează că vreți să trageți la răspundere specialiștii primăriei, dar dacă o faceți, fiți consecvenți în acțiunile voastre la executarea fiecărei hotărâri, și nu doar în încercarea de a ne îngreuna activitatea. Ne vedem obligați să apelăm la un executor. Cine va achita costul executorului? Specialistul care a fost absent și irelevant în această etapă? Primăria care execută deciziile consiliului? Sau consilierii care au blocat executarea hotărârii?

În cele din urmă, prezentăm mai jos obiectul cauzei pe care consilierii nu au binevoit să o execute. Primăria Edineț este obligată să ne răspundă oficial la următoarele chestiuni. Menționăm că până în prezent nici primăria nu a executat benevol această obligație.

  1. În calitate de fondator, vă rugăm să ne comunicați linkurile pe websitul Primăriei unde pot fi accesate conform art. 18 din Legea 246/2017 – statutul, raportul anual pentru anul 2019, raportul de audit, numărul personalului întreprinderii, locurile de muncă nou- create și salariul mediu lunar pe întreprindere, salariile persoanelor cu funcții de conducere (fondatori, membri ai consiliilor de administrație, administratori, membri ai comisiei de cenzori), informația privind asistența financiară de care beneficiază întreprinderea, garanțiile oferite de Guvern/autoritățile administrației publice locale, rezultatele controalelor efectuate de către organele de control, raportul conducerii, raportul auditorului întreprinderii municipale pentru Î.M. DGPL-C Edineț;
  2. Încasările de la Depozitul de deșeuri din mun. Edineț pentru anul 2019 și cel în curs;
  3. Taxele pentru depozitarea deșeurilor la Depozitul de deșeuri al mun. Edineț;
  4. Contractul de prestării servicii încheiat între Primăria mun. Edineț și Î.M. DGPL-C Edineț;
  5. Locul, coordonatele geografice și suprafața în care este proiectat a fi amplasat viitorul depozit de deșeuri al municipiului Edineț în satul Alexeevca;
  6. Cantitatea de deșeuri pentru care noul depozit de deșeuri este proiectat;
  7. Modul în care se va transmite spre utilizare acest terenul din s. Alexeevca către Primăria Municipiului Edineț;
  8. Raportul evaluării impactului asupra mediului a viitorului depozit de deșeuri din s. Alexeevca;
  9. Decizia evaluării prealabile a impactului asupra mediului și a activităților planificate a viitorului depozit de deșeuri din s. Alexeevca.
Ședința publică din 15.04.2022

Alte articole

Acest website folosește cookieurile pentru o experiență mai bună. Găsiți mai multe informații pe situl nostru în secțiunea dedicată. Pentru navigare, vă rugăm să vă exprimați acceptul. Accept Află mai multe.