Acasă Autorități publice Eterna problemă a serviciului public de salubrizare
gunoi edinet

Eterna problemă a serviciului public de salubrizare

de ASUM
818 vizualizări

Ne-am aplecat să studiem de ceva timp problema deșeurilor și modul în care sunt colectate de la locuitorii municipiului Edineț. Am dorit să aflăm ce se întâmplă, de ce la Edineț e atâta haos cu contractarea serviciului public de salubrizare, de ce unii trebuie să plătească pentru serviciul de colectare deșeuri, iar alții nu? Regulamentul cu privire la menținerea curățeniei pe teritoriul municipiului Edineț aprobat prin Decizia Consiliului local nr. 7/13 din 7 aprilie 2016 spune că serviciul este garantat tuturor locuitorilor și aceștia beneficiază de tratament egal și fără nicio discriminare. Ne-am adresat Primăriei Edinet și Î.M. DPGLC Edineț să vedem ce măsuri se întreprind care ar asigura colectarea deșeurilor de la populație în mod egal și cum se respectă acest principiu. Din păcate răspunsul s-a lăsat așteptat. Într-un târziu, sperăm că îl vom avea. Ne-am adresat și orașelor din zona de nord a țării care, conform statisticelor au procentul cel mai mare la contractare și încasări pentru colectarea deșeurilor, respectiv or. Dondușeni și or. Fălești, ca să aflăm secretul lor. Cum unii reușesc iar alții nu? Mulțumim pe această cale Î.M. DPGLC Fălești pentru dialog și profesionalism în abordarea subiectului. Aceștia ne-au explicat cum reușesc performanța ca 98,7% dintre contractanți să achite pentru serviciile de salubrizare. Nu același lucru îl putem spune despre or. Dondușeni sau mun. Edinet, care ne-au lăsat cu ochii în soare la acest capitol.

ASUM s-a adresat de curând atât Cancelariei de Stat, cât și Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului pentru a afla cum s-au implicat aceștia în identificarea și rezolvarea problemelor gospodăriilor comunale din țară și ce măsuri au fost întreprinse pentru creșterea calității serviciilor gospodăriilor comunale, dar și dacă acestea cunosc lacunele legislative din domeniu și ce măsuri au întreprins în acest sens. Responsabilități prevăzute în lege avem, pe de o parte, dar oare are cineva timp să le și respecte?

Articolele de lege precum Art. 8 din legea 1402/2002 ”Statul sprijină prin măsuri legislative și economice dezvoltarea și îmbunătățirea cantitativă și calitativă a serviciilor publice de gospodărie comunală furnizate/prestate, precum și optimizarea dezvoltării infrastructurii edilitare a localităților” sau

Art. 13 (2) din legea 1402/2002 ”Guvernul examinează periodic starea serviciilor publice de gospodărie comunală și, în baza unor strategii specifice, stabilește măsuri pentru dezvoltarea durabilă și creșterea calității serviciilor furnizate/prestate corespunzător cerințelor consumatorilor și nevoilor localităților”, sperăm că nu sunt doar așa, de dragul legii…

Așadar, cum putem vorbi despre servicii mai avansate precum colectare selectivă a deșeurilor, dacă populația în prezent nu are nicio obligație de contractare a serviciului public de colectare a deșeurilor? În schimb, cetățeanul care achită serviciul în întregime nu se simte oare discriminat și tratat în mod neegal față de cetățeanul care nu achită serviciile respective dar beneficiază de acestea? Cum putem vorbi de servicii publice moderne a gospodăriilor comunale dacă pentru cei ce au contractat serviciul de salubrizare nu există responsabili care să recupereze restanțele de luni de zile și nu se întreprinde nicio măsură în acest sens? Dacă nu sunt, de ce nu sunt? Dacă sunt, atunci ce fac sau de ce nu fac? Prea multe întrebări și prea puține răspunsuri. Cineva ar trebui să ne lămurească! A cam trecut vremea ridicatului din umeri, asta dacă vrem să fim în rând cu lumea.

Alte articole

Acest website folosește cookieurile pentru o experiență mai bună. Găsiți mai multe informații pe situl nostru în secțiunea dedicată. Pentru navigare, vă rugăm să vă exprimați acceptul. Accept Află mai multe.